Privacystatement

Lijn in Taal is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://lijnintaal.nl
Botterkamp 5, 7921 MC  Zuidwolde
06-53247053

Functionaris Gegevensbescherming: Ina Bulthuis-Leinenga, te bereiken via info@lijnintaal.nl.

Persoonsgegevens

Lijn in Taal registreert uw persoonsgegevens, doordat u gebruikmaakt van mijn diensten en/of deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Ik registreer de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens, door u aan mij verstrekt in correspondentie, telefonisch of door een profiel op deze website aan te maken
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op mijn website
 • Internetbrowser en type apparaat
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Mijn website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van website-bezoekers die jonger zijn dan zestien jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Als u als ouder ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens van uw kind heb verzameld, dan kunt u contact met mij opnemen via info@lijnintaal.nl.

Doel registratie persoonsgegevens

Lijn in Taal verwerkt uw persoonsgegevens om de volgende redenen:

 • Om uw betaling af te handelen;
 • Om u te bellen of e-mailen om mijn werk voor u te kunnen doen;
 • Om mijn werk aan u te leveren;
 • Om uw gedrag op mijn website te analyseren – en zo mijn website te verbeteren;
 • Om te voldoen aan mijn wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld voor mijn belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Lijn in Taal neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, wanneer die  (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Lijn in Taal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens zijn verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Lijn in Taal verstrekt uitsluitend gegevens aan derden, wanneer dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Lijn in Taal gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van mijn website – en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat mijn website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen, dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook eerder opgeslagen informatie via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lijn in Taal. U heeft daarnaast recht op gegevensoverdraagbaarheid: u kunt mij verzoeken uw persoonsgegevens – voor zover ik daarover in een computerbestand beschik – naar u  of een door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of tot gegevensoverdracht – en het intrekken van uw toestemming of uw bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mijn e-mailadres: info@lijnintaal.nl.

Om zeker te zijn dat uw verzoek dan wel uw mededeling door u is gedaan,  vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met uw e-mail mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en uw burgerservicenummer (BSN) zwart. Zo beschermt u uw privacy. Ik reageer binnen twee weken op uw bericht..

Lijn in Taal wijst u op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

Lijn in Taal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn voor misbruik, neemt u dan contact met mij op via info@lijnintaal.nl.